Νέα

Κατηγορία: Νέα Έργα

Strategies for health protection, pollution Control and Elimination of Next generAtion RefractIve Organic chemicals from the Soil, vadose zone and water (SCENARIOS)

Strategies for health protection, pollution Control and Elimination of Next generAtion RefractIve Organic chemicals from the Soil, vadose zone and water (SCENARIOS)


Το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Έρευνας & Τεχνολογίας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ), που εδρεύει στην Πάτρα, είναι εταίρος στο πρόσφατα χρηματοδοτημένο έργο H2020 Scenarios (101037509), συνολικού προϋπολογισμού 12 εκατομμυρίων ευρώ, στοχεύοντας στην ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής και στρατηγικών για την ανίχνευση, ποσοτικοποίηση, έλεγχο και εξάλειψη των PFAS από το έδαφος, τη ζώνη από την επιφάνεια του εδάφους μέχρι τη στάθμη του υπόγειου ορίζοντα νερού και το νερό επιδιώκοντας αποτελέσματα με τα 4 είδη αποκατάστασης: επιτόπου διεργασίες για το έδαφος, επιτόπου διεργασίες για το νερό, εκτός τόπου διεργασίες για το έδαφος και εκτός τόπου διεργασίες για το νερό. Ομοίως, το έργο επινοεί ένα σύνολο λύσεων ελέγχου της ρύπανσης και αποκατάστασης για το μολυσμένο με PFAS πόσιμο νερό, το γεωργικό έδαφος και τα υπόγεια ύδατα.

Η κοινοπραξία SCENARIOS αποτελείται από 19 οργανισμούς από 10 ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Γερμανία, Δανία, Σουηδία, Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρος) και μία χώρα εκτός ΕΕ (Ισραήλ). Είναι μια καλά ισορροπημένη κοινοπραξία με σχετική τεχνογνωσία στην Ευρωπαϊκή Δραστηριότητα Έρευνας και Καινοτομίας και ισχυρή παρουσία και γνώση τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα (Università del Piemonte Orientale – συντονιστής, FORTH/ICE-HT, German Federal Institute for Risk Assessment, Ben-Gurion University of the Negev, μεταξύ άλλων).

Κύριος ερευνητής για το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ είναι ο Δρ. Γ. Βογιατζής. Οι ομάδες των Δρ. Χ. Τσακίρογλου, Δρ. Χ. Αγγελόπουλου και του αναπλ. καθηγητή Κ. Ανδρικόπουλου συμμετέχουν στο έργο.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε εδώ.

Ερευνητικά Πεδία: