ΝΙΑΚΟΛΑΣ, Δημήτριος

ΝΙΑΚΟΛΑΣ, Δημήτριος profile photo

ΝΙΑΚΟΛΑΣ, Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Χημείας

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ερευνητικά Πεδία

Ενέργεια / Περιβάλλον

Αναζήτηση

Ερευνητικού Έργου, Επιστημόνων κ.α.

Αναζήτηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • 2010: MSc diploma in Business Administration, Hellenic Open University, Patras, Greece
 • 2007: PhD in Chemistry, University of Patras, Greece
 • 2000: BSc in Chemistry, Department of Chemistry, University of Patras, Greece

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Basic and applied research & development on solid oxide Fuel/Electrolysis Cells (SOFCs/SOECs) and high-pressure PEM electrolysis cells/stacks, including electrochemical reactor engineering, for space and terrestrial applications towards the production/storage of renewable energy
 • Experimental Physical Chemistry, Electrochemistry and Electro-Catalysis, Chemical and Electrochemical kinetics
 • Strategic management of innovation, competitiveness and technology evaluation

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

2023-present: Assistant Professor, Experimental Physical-Chemistry, Department of Chemistry, University of Ioannina

2007-2023: Post doc researcher & Senior Research Fellow, FORTH/ICEHT

2019-2020: Adjunct Associate Professor, ΠΔ/407, Department of Chemistry, University of Patras

2018-2019: Adjunct Assistant Professor, ΠΔ/407, Department of Chemistry, University of Patras

2017-2018: Adjunct Lecturer with contract, Department of Chemistry, University of Patras

2016-2017: Adjunct Lecturer with contract, Department of Chemistry, University of Patras

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

One of the responsible persons for the preparation, scientific progress and reporting in Greek (National) and European-funded projects including the: (•) “ROBANODE” [EU-FCH-JU-245355], (•) “SUSHGEN” [Marie Curie-ITN-238678], (•) “T-CELL” [EU-FCH-JU-298300], European Space Agency (ESA) [4000109578/13/NL/SC], (•) “SElySOs” [HORIZON 2020-671481], (•) “Eco-Bio-H2-FCs” [Τ2ΕΔΚ-00955], (•) Principal Investigator in “NewSOC” [HORIZON 2020-874577], (•) European Space Agency (ESA) [RFCS 4000138165/22/NL/CGD], (•) Principal Investigator in 24/7 ΖΕΝ [HORIZON EUROPE-101101418] (•) Principal Investigator in ΝΟΑΗ2 [HORIZON EUROPE-101137600].

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

37 in peer-reviewed journals; h-index: 20 (Scopus)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Presenter in 54 International and National (Greek) conferences with 107 total participations (12 as an invited speaker & 3 awards).

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Graduate and undergraduate courses, including laboratory courses, in: Physical Chemistry – Electrochemistry – Chemical Kinetics – Electrochemical characterization techniques

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Ioannidou, S.G. Neopyhytides and D. K. Niakolas, “Ternary Fe- or Mo-Au-Ni/GDC as Candidate Fuel Electrodes for the Internal Dry Reforming of CH4: Physicochemical and Kinetic Investigation”, Energies, Vol: 17, Pages: 184, Published (2024), Doi: https://doi.org/10.3390/en17010184
 • Zaravelis, D.K. Niakolas, “Enhancement of the intrinsic Ni/GDC activity under rSOC operation by means of Fe–Au doping: An electro-kinetic study”, International Journal of Hydrogen Energy, Vol: 48, (2023), Pages: 36663-36677, Doi: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2023.06.034
 • Zaravelis, L. Sygellou, A. Souvalioti, D.K. Niakolas, “Transition metals in Ni/GDC for the reversible solid oxide cell operation: Optimization of the Mo-Au-Ni synergy and further enhancement via substitution of Mo with Fe”, Electrochimica Acta, Vol: 453, Pages: 142343, (2023), Doi: https://doi.org/10.1016/j.electacta.2023.142343
 • Ioannidou, M. Chavani, S.G. Neopyhytides and D. K. Niakolas, “Effect of the PH2O/PCO2 and PH2 on the intrinsic electro-catalytic interactions and the CO production pathway on Ni/GDC during Solid Oxide H2O/CO2 co-electrolysis”, Journal of Catalysis, Vol: 404, Pages: 174-186, (2021), Doi: https://doi.org/10.1016/j.jcat.2021.09.024
 • Neofytidis, E. Ioannidou, M. Kollia, S.G. Neophytides and D.K. Niakolas, “The promoting effect of Fe on Ni/GDC for the Solid Oxide H2O Electrolysis”, International Journal of Energy Research, Vol: 44, Pages: 10982-10995, (2020), Doi: https://doi.org/10.1002/er.5837
 • Neofytidis, E. Ioannidou, L. Sygellou, M. Kollia and D. K. Niakolas, “Affecting the H2O electrolysis process in SOECs through modification of NiO/GDC; Experimental case of Au-Mo-Ni synergy”, Journal of Catalysis, Vol: 373, Pages: 260-275, (2019), Doi: https://doi.org/10.1016/j.jcat.2019.04.002
 • Ioannidou, S. Neophytides and D. K. Niakolas, “Experimental Clarification of the RWGS reaction effect in H2O/CO2 SOEC Co-Electrolysis Conditions”, Catalysts, Vol: 9, Pages: 151-169, (2019) Doi: 10.3390/catal9020151
 • Ioannidou, Ch. Neofytidis, L. Sygellou and D. K. Niakolas, “Au-doped Ni/GDC as an Improved Cathode Electrocatalyst for H2O Electrolysis in SOECs”, Applied Catalysis B: Environmental, Vol: 236, Pages: 253-264, (2018), Doi: 10.1016/j.apcatb.2018.05.017
 • Neofytidis, V Dracopoulos, S.G. Neophytides and D.K. Niakolas, “Electrocatalytic performance and carbon tolerance of ternary Au – Mο – Ni/GDC SOFC anodes under CH4 – rich Internal Steam Reforming conditions”, Catalysis Today, Vol: 310, pages: 157-165, (2018), DOI: https://doi.org/10.1016/j.cattod.2017.06.028
 • Dimitrios K. Niakolas, “Sulfur poisoning of Ni-based anodes for Solid Oxide Fuel Cells in H/C-based fuels”, Applied Catalysis A-General, Vol: 486, pages: 123-142, (2014), Doi: https://doi.org/10.1016/j.apcata.2014.08.015
 • Papaefthimiou, M. Shishkin, Dimitris K. Niakolas, M. Athanasiou, Y. T. Law, R. Arrigo, D. Teschner, M. Hävecker, A. Knop-Gericke, R. Schlögl, T. Ziegler, S. G. Neophytides, and S. Zafeiratos, “On the Active Surface State of Nickel-Ceria Solid Oxide Fuel Cell Anodes During Methane Electrooxidation”, Advanced Energy Materials, Vol: 3, Issue 6, pages: 762-769, published: (2013), Doi: https://doi.org/10.1002/aenm.201200727