Παπαγγελής Κώστας

Παπαγγελής Κώστας profile photo

Παπαγγελής Κώστας

Καθηγητής

Τμήμα Φυσικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ερευνητικά Πεδία

Email:

Αναζήτηση

Ερευνητικού Έργου, Επιστημόνων κ.α.

Αναζήτηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

PhD in Physics, Physics Department, Aristotle Univ. of Thessaloniki, Greece
M.Sc. in Physics of Materials, Physics Department, Aristotle Univ. of Thessaloniki, Greece
Diploma in Physics, Aristotle Univ. of Thessaloniki, Greece

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Focus on the experimental and theoretical investigation of the optical, vibrational and electronic properties of advanced materials with emphasis on novel allotropes of carbon such as fullerenes, carbon nanotubes and graphene, which are essentially the main building blocks for the development of nanotechnology, as well as other two-dimensional materials (BN and transition metal dichalcogenides). Basic component of the research is the understanding and manipulation of materials properties. This can be achieved either physically by varying an external parameter like temperature, pressure, mechanical strain/stress or chemically by modifying the chemical composition or decorating the graphitic surfaces of carbon nanomaterials.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

01/1995 – 06/1995: Visiting Researcher, Univ. of Regensburg, Germany
09/2001 – 12/2003: Postdoctoral Researcher, School of Chemistry, Physics and Environmental Sciences, University of Sussex, Brighton, UK
08/2005 – 01/2010: Lecturer, Dept. of Materials Science, Univ. of Patras, Patras, Greece
07/2006 – 04/2010*: Visiting Researcher, Dept. of Chemistry, Bristol University, UK (*six months in total)
09/2008 – 03/2009 & 07/2010 – 09/2010: Visiting Researcher, Technische Universitat Berlin, Germany
04/2010 – 12/2016: Assistant Professor, Dept. of Materials Science, University of Patras, Greece
12/2016 – today: Assistant Professor, Dept. of Physics, University of Patras, Greece

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ / ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

1994 – 1997: Fellowship from the Greek Scholarship Foundation.
2001: Competitive M. Curie individual fellowship from the European Commission for two years.
2003: Contribution to European Synchrotron Radiation Facility (E.S.R.F.) Highlights (Page: 38-40).
2005: Competitive M. Curie European reintegration grant for one year (MERG-CT-2004-513615).
07/2010 – 09/2010: Competitive research grand by Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD).
01/2011 – 12/2011: Competitive research project from Public Benefit Foundation John S. Latsis.
2010: Best poster award in 26th Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science (Ioannina) and 4th International Conference Micro & Nano (Athens).
01/2013: Collaborating faculty member at the Institute of Chemical engineering Sciences – Foundation for Research & Technology-Hellas (FORTH/ICE-HT).
09/2013: Member of the Crete Center for Quantum Complexity and Nanotechnology (CCQCN) (http://qcn.physics.uoc.gr/).
09/2016: Editorial Board Member of the Journal Scientific Reports (Nature Publishing Group)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Participation in 5 European (Marie-Curie, Brite-Euram) and 11 Greek (Pened, Karatheodoris, Latsis, IKYDA, Thales) programmes.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Over 100 refereed journals papers, 1 review article (Progress in Polymer Science) and 4 book chapters (Wiley, Royal Society of Chemistry και Springer-Verlag). Over 5000 citations.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

150 international and national conferences (98 oral presentations), 34 invited lectures.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

03-06/07/2012: Chairman (Session: Graphene & Nanocarbon I) of the 9th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN12), Thessaloniki (Greece).
09-12/07/2012: Co-Organizer of the 1st Summer School on ‘Nanomaterials and Devices, Patras (Greece).
16-21/09/2012: Member of the local organizing committee of the 50th European High Pressure Research Group Meeting, Thessaloniki (Greece).
27-30/09/2012: Co-Organizer of the European Conference/Workshop on the Synthesis, Characterization and Technological Exploitation of Graphene (GrapHEL), Mykonos (Greece).
23-26/09/2012: Member of the local organizing committee of the 27th Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science, Patras (Greece).
14-18/07/2014: Co-organizer and chairman of the Summer School ’10 years from the discovery of graphene’, Guest of Honor Kostya Novoselov (Nobel Price in Physics (2010)), Patras (Greece).
15-18/06/2015: Co-organizer and chairman of the Summer School ‘1st European course on next generation carbon fibres processing’, Rio Patras (Greece).
07-10/07/2015: Chairman of the session ‘Graphene and Related Materials’ of the 12th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN15), Thessaloniki (Greece).
26/10/2015: Organizer and chairman of the Research Meeting ‘Graphene: Properties and applications’, FORTH/ICEHT, Patra (Greece). (http://graphspec.iceht.forth.gr/)
19-21/10/2016: Member of the conference committee of the International Conference on Chemical Engineering 2016 (ICCE’16), San Fransisco (USA).
25-29/09/2017: Member of the local organizing committee of the International Conference GRAPHENE WEEK 2017, Athens (GREECE).

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Graduate: Master Programme-Materials Dept. -Univ of Patras : Experimental techniques in materials characterization I, II and Molecular Materials I.
Undergratuate: Materials Dept – Univ. of Patras: a) Materials Science I, V, b) Materials Science Laboratory I, II, V, c) Physics Laboratory I, II, III, d) Study of Materials Crystal Structure with Scattering Techniques. Physics Dept – Univ. of Patras: Modern Physics

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

 • Uniaxial compression of suspended single and multilayer graphenes
  2D Materials, 3, 025033 (2016)
  A. P. Sgouros, G. Kalosakas, C. Galiotis and K. Papagelis.
 • Optical detection of strain and doping inhomogeneities in single layer MoS2
  Applied Physics Letters 108, 173102 (2016)
  A. Michail, N. Delikoukos, J. Parthenios, C. Galiotis and K. Papagelis.
 • Epoxidized multi-walled carbon nanotube buckypapers: A scaffold for polymer nanocomposites with enhanced mechanical properties
  Chemical Engineering Journal 281, 793-803 (2015)
  G. Trakakis, G. Anagnostopoulos, L. Sygellou, A. Bakolas, J. Parthenios, D. Tasis, C. Galiotis and K. Papagelis.
 • Phonon properties of graphene derived from molecular dynamics simulations
  Scientific Reports 5, 129232; doi:10.1038/srep12923 (2015)
  E. N. Koukaras, G. Kalosakas, C. Galiotis and K. Papagelis.
 • Embedded trilayer graphene flakes under tensile and compressive loading
  2D Materials 7, 024009 (2015)
  G. Tsoukleri, J. Parthenios, C. Galiotis and K. Papagelis.
 • Deformation of wrinkled graphene
  ACS NANO 9(4), 3917-3925 (2015)
  Z. Li, I. A. Kinloch, R. J. Young, K. S. Novoselov, G. Anagnostopoulos, J. Parthenios, C. Galiotis, K. Papagelis, C-Y Lu and L. Brintel.
 • Mechanical Stability of Flexible Graphene-Based Displays
  ACS Applied Materials & Interfaces, 8 (34), 22605-22614 (2016)
  G. Anagnostopoulos, P.-N. Pappas, Z. Li, I. A. Kinloch, R. J. Young, K. S. Novoselov, C. Y. Lu, N. Pugno, J. Parthenios, C. Galiotis and K. Papagelis.
 • Raman spectroscopy of graphene at high pressure: Effects of the substrate and the pressure transmitting media
  Physical Review B 88, 045418-1-6 (2013)
  K. Filintoglou, N. Papadopoulos, J. Arvanitidis, D. Christofilos, O. Frank, M. Kalbac, J. Parthenios, G. Kalosakas, C. Galiotis and K. Papagelis.
 • Open structured in comparison with dense multi-walled carbon nanotube-based buckypapers and their nanocomposites.
  Composites Science and Technology 77, 52-59 (2013).
  G. Trakakis, D. Tasis, C. Aggelopoulos, J. Parthenios, C. Galiotis and K. Papagelis
 • Phonon and structural changes in deformed Bernal stacked bilayer graphene
  Nano Letters 12, 687-693 (2012).
  O. Frank, M. Bousa, I. Riaz, R. Jalil, K. S. Novoselov, G. Tsoukleri, J. Parthenios, L. Kavan, K. Papagelis and C. Galiotis.
 • Raman 2D-band splitting in graphene: theory and experiment
  ACS-Nano 5, 2231-2239 (2011).
  O. Frank, M. Mohr, J. Maultzsch, C. Thomsen, I. Riaz, R. Jalil, K. S. Novoselov, G. Tsoukleri, J. Parthenios, K. Papagelis*, L. Kavan and C. Galiotis.
 • Compression behaviour of single-layer graphene.
  ACS-Nano 4, 3131-3138 (2010)
  O. Frank G. Tsoukleri, J. Parthenios, K. Papagelis, I. Riaz,R. Jalil, K. S. Novoselov and C. Galiotis.
 • Two-dimensional electronic and vibrational band structure of uniaxially strained graphene from ab initio calculations.
  Physical Review B 80, 205410 (2009)
  M. Mohr, K. Papagelis, J. Maultzsch and C. Thomsen.
 • Novel hybrid materials consisting of regioregular poly(3-octylthiophene)s covalently attached to single-wall carbon nanotubes.
  Chemistry – A European Journal 14, 8715-8724 (2008)
  A. Stefopoulos, C. L. Chochos, M. Prato, G. Pistolis, K. Papagelis, F. Petraki, S. Kennou and J. K. Kallitsis.
 • Double-wall carbon nanotubes under pressure: Probing the response of individual tubes and their intratube correlations.
  Phys. Rev. B 72, 193411 (2005)
  J. Arvanitidis, D. Christofilos, K. Papagelis, T. Takenobu, Y. Iwasa, H. Kataura, S. Ves and G. A. Kourouklis.
 • Temperature-induced valence transition and lattice collapse in samarium fulleride.
  Nature (London) 425, 599-602 (2003)
  J. Arvanitidis. K. Papagelis, S. Margadonna, K. Prassides, A. N. Fitch.