Σταματάτος Θεοχάρης

Σταματάτος Θεοχάρης profile photo

Σταματάτος Θεοχάρης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Tμήμα Χημείας

Πανεπιστήμιο Πατρών

Ερευνητικά Πεδία

Τηλ: 2610-966008 

Email:

Αναζήτηση

Ερευνητικού Έργου, Επιστημόνων κ.α.

Αναζήτηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2006: PhD in Chemistry, University of Patras, Greece
2003: BSc in Chemistry, Department of Chemistry, University of Patras, Greece

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  • Synthesis and characterization of molecular inorganic compounds and coordination polymers
  • High-spin molecules and single-molecule magnets for applications in molecular spintronics and quantum computation
  • Hybrid magnetic materials, consisting of molecular nanomagnets grafted on functional substrates, such as graphene and graphene-like species, and carbon nanotubes
  • Group-10 coordination complexes and their applications in the field of medicinal inorganic chemistry

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

2019-today: Associate Professor, Department of Chemistry, University of Patras, Greece
2016-2018: Associate Professor, Department of Chemistry, Brock University, Ontario, Canada
2012-2016: Assistant Professor, Department of Chemistry, Brock University, Ontario, Canada
2010-2012: Temporary Lecturer (PD 407/80), Departments of Chemistry and Materials Science, University of Patras, Greece
2006-2008: Adjunct Post-doctoral Fellow, Department of Chemistry, University of Florida, Florida, USA

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Participation in 3 nationals and 15 international projects

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

160 publications in peer-reviewed international journals, >10 in front covers

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Participation in more than 160 international and national conferences and workshops

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

General Chemistry – Inorganic Chemistry – Materials and Characterization – Advanced Coordination Chemistry – Biological Inorganic Chemistry – Organometallics in Organic Synthesis – Transition Metal Chemistry – Materials for Energy Applications

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

  • Th. C. Stamatatos, E. Rentschler, “Organic Chelate-free and Azido-rich Metal Clusters and Coordination Polymers from the Use of Me3SiN3: A New Synthetic Route to Complexes with Beautiful Structures and Diverse Magnetic Properties”, Chemical Communications, 55, 11, 2019
  • J. Krause, D. I. Alexandropoulos, L. M. Carrella, E. Rentschler, Th. C. Stamatatos, “Increasing the Nuclearity and Spin Ground State in a New Family of Ferromagnetically-coupled {Ni10} Disk-like Complexes Bearing Exclusively End-on Bridging Azido Ligands”, Chemical Communications, 54, 12499, 2018
  • P. Abbasi, K. Quinn, D. I. Alexandropoulos, M. Damjanovic, W. Wernsdorfer, A. Escuer, J. Mayans, M. Pilkington, Th. C. Stamatatos, “Transition metal single-molecule magnets: A {Mn31} nano-sized cluster with a large energy barrier of ~60 K and magnetic hysteresis at ~5 K”, Journal of the American Chemical Society, 139, 15644, 2017
  • D. I. Alexandropoulos, L. Cunha-Silva, G. Lorusso, M. Evangelisti, J. Tang, Th. C. Stamatatos, “Dodecanuclear 3d/4f-metal cluster compounds with a ‘Star of David’ topology: Single-molecule magnetism and magnetocaloric properties”, Chemical Communications, 52, 1693, 2016
  • A. Athanasopoulou, M. Pilkington, C. P. Raptopoulou, A. Escuer, Th. C. Stamatatos, “Structural aesthetics in molecular nanoscience: A unique Ni26 cluster with a ‘rabbit-face’ topology and a discrete Ni18 ‘molecular chain'”, Chemical Communications, 50, 14942, 2014
  • D. I. Alexandropoulos, L. Cunha-Silva, A. Escuer, Th. C. Stamatatos, “New classes of ferromagnetic materials with exclusively end-on azido bridges: From single-molecule magnets to 2D molecule-based magnets”, Chemistry – A European Journal, 20, 13860, 2014