Δρακόπουλος Βασίλης

Δρακόπουλος Βασίλης profile photo

Δρακόπουλος Βασίλης

Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α

Τηλ: +30 2610-965 222

Email:

Αναζήτηση

Ερευνητικού Έργου, Επιστημόνων κ.α.

Αναζήτηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2000: Ph.D. in Chemical Engineering, Univ. of Patras
1994: Diploma in Chemical Engineering, Univ. of Patras

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Materials Characterization (HR-SEM/EDX/EBSD, XRD, XRR, HT-XRD, AFM, Profilometry, LM, Raman, FTIR, HT- Raman, DSC, m-DSC, IRMS, N2 Physisorption), Design of new ionic liquids for CO2 capture, Ionic liquid membranes for water/gas separations, Structural characterization and thermal properties of ionic liquids and molten salts, Novel graphene production and characterization, Environmental SEM, Raman and FTIR spectroscopy, High temperature processes.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

22002-2005: Associate (Application) Scientist, FORTH/ICE-HT
2005-2012: Principal Scientist, FORTH/ICE-HT

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ / ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

FORTH/ICE-HT Fellowship (1994-2000)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

2002-today: Participation in more than 37 research projects funded by EU and National bodies; ~40 contracts/services to the industrial/private sector.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

99 refereed publications in Journals (two journal cover page, h-index = 31); 20 in refereed proceedings; 1 Patent (EU).

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

~60 participations in international/national conferences (3 invited).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Member of the Scientific Council of FORTH/ICE-HT (2018-today), National representative in COST ACTION “Exchange in Ionic Liquids”, Institute representative in the National Infrastructure for Materials Characterization (Innovation-EL), Member of European Ionic Matter Society, Member of Hellenic Crystallographic Association (part of IUCr), Member of Greek Microscopy Association (part of the EU microscopy society), Member of the American Electrochemical Society, Vice President of Chemical Engineers of Western Greece, Member of Technical Chamber of Greece.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

 • “Application of Sorbents for Oil Spill Cleanup Focusing on Natural-Based Modified Materials: A Review”, Zamparas M, Tzivras D, Dracopoulos V and Ioannides Th, Molecules 25(19), 4522 (2020)
 • “A long-chain protic ionic liquid inside silica nanopores: enhanced proton mobility due to efficient self-assembly and decoupled proton transport” MN Garaga, . Dracopoulos, U-Zwanziger, JW , M, M, L, A, Nanoscale 10(6), 12337 (2018) [Journal Issue Cover]
 • “Inter- and Intramolecular Interactions in Imidazolium Protic Ionic Liquids” AM Moschovi, V. Dracopoulos, V. , V, JPhysChem B, 118(29),(2014)
 • “Laser-Assisted Growth of t-Te Nanotubes and their Controlled Photo-induced Unzipping to ultrathin core-Te/sheath-TeO2 Nanowires” T. Vasileiadis, V. Dracopoulos, M. Kollia, & Yannopoulos, S.N. Sci. Rep. 3, 1209; DOI:10.1038/srep01209 (2013)
 • “ESEM modifications to LEO SUPRA 35 VP FESEM” V.Dracopoulos, G. Danilatos, Micron, 44, 238 (2013).
 • “Vibrational spectroscopic study of the protic ionic liquid 1-H-3-methylimidazolium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide” AM Moschovi, S.Ntais, V.Dracopoulos and V. Nikolakis, Vibr.Spectr. 63, 350 (2012)
 • “CO2 Laser-Induced Growth of Epitaxial Graphene on SiC(0001)” S.N. Yannopoulos, A. Siokou, N. Nasikas, V. Dracopoulos, F. Ravani and G.N. Papatheodorou, Adv.Funct.Mat., 22(1), 133 (2012)
 • “Preparation and ion transport properties of NaY zeolite- HMITFSI ionic liquid composites”, S. Ntais, A. M. Moschovi, F. Paloukis, S. Neophytides, V. N. Burganos, V. Dracopoulos and V. Nikolakis, J. Power Sources 196,2202 (2011)
 • “Raman spectroscopic studies of molten ZrF4-KF mixtures and of A2ZrF6, A3ZrF7 (A:Li,K,Cs) compounds” V. Dracopoulos, J. Vagelatos and G.N. Papatheodorou, J.Chem Soc., Dalton Trans., 1117 (2001)
 • “Isotropic and Anisotropic Raman Scattering from Molten LiF-KF and LiF-CsF Mixtures” V. Dracopoulos and G.N Papatheodorou, Phys. Chem. Chem. Phys., 2, 2021 (2000)
 • “Vibrational Modes and Structure of Rare Earth Halide- Alkali Halide Binary Melts: YBr3-ABr (A= Li, K, Cs) and YF3-KF” V.Dracopoulos, B.Gilbert B.Borrensen, G.Photiadis and G.N.Papatheodorou, J.Chem Soc., Faraday Trans. 93 (17), 3081, (1997)