Ευρεσιτεχνία

Cross-linked or non-cross-linked aromatic copolymeric proton-conducting electrolytes for polymeric membrane fuel cells


Inventors: J. K. Kallitsis- S. G. Neophytides- K. D. Papadimitriou- Ch. Morfopoulou- F. Paloukis- A. Voege- A. K. Andreopoulou- M. K. Daletou- J. Kalamaras
Date: 2011
Priority Data: 07.02.2011 - GR20110100058A
Appl. No: US20120202129A1 - 09.08.2012
Applicant: Advent Technologies SA- University of Patras- FORTH/ICE-HT
Valid In: GREECE
Legal Status: Abandoned