Ευρεσιτεχνία

(Co)-polymeric and hybrid (co)-polymeric electron acceptors for organic photovoltaic cell applications


Inventors: A. Andreopoulou- S. Kourkouli- A. Stefopoulos- A. Siokou- I. Kallitsis
Date: 2012
Priority Data: 20.03.2012 - GR20120100166A
Appl. No:
Applicant: FORTH/ICE-HT- University of Patras
Valid In: Europe (& Greece) till 20.03.2033
Legal Status: Valid