Βιβλιοθήκη, Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό

Διοικητικό Προσωπικό

Αλεξόπουλος Ι., Μισθοδοσία

Βέργη Π., Προϊσταμένη Διοικητικού Τμήματος

Ζαχαροπούλου Κ., Γραμματεία Ερευνητών

Καλιαμβάκου Μ., Οικονομικό Τμήμα

Κοσμάτου Α., Γραμματεία Δημοσίων Σχέσεων

Μπόμπα Κ., Διαχείριση Προγραμμάτων

Περιβολάρη Μ., Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης

Σπηλιώτη Κ., Διοικητικό Τμήμα

Σταθόπουλος Κ., Οικονομικό Τμήμα

 

Τεχνικό Προσωπικό

Ζέρβα-Τσάλτα Μ., Επιμέλεια καθαριότητας εργαστηρίων

Μάλλιαρης Χ., Ηλεκτρονικός

Παυλοπούλου Α., Επιμέλεια καθαριότητας εργαστηρίων

Σιώκας Σ., Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας

Τραγουλιάς Κ., Μηχανουργός

Τσεκούρας Δ., Τεχνικός

 

Προσωπικό Κέντρου Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Μπαρτζελάς Β., Τεχνικός Υπολογιστικών Συστημάτων

Παππάς Θ., Τεχνικός Υπολογιστικών Συστημάτων