Βιβλιοθήκη, Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό

Διοικητικό Προσωπικό

Αλεξόπουλος Ι., Μισθοδοσία

Βέργη Π., Προϊσταμένη Διοικητικού Τμήματος – Υπεύθυνη Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Μετακινήσεων

Ζαχαροπούλου Κ., Γραμματεία Ερευνητών – Ομάδων Εργασίας

Καλιαμβάκου Μ., Λογιστήριο, Προμήθειες, Πωλήσεις

Κοσμάτου Α., Γραμματέας, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων

Μπόμπα Κ., Υπεύθυνη Προγραμμάτων

Περιβολάρη Μ., Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης

Σπηλιώτη Κ., Γραμματεία Διοίκησης – Τμήμα Προγραμμάτων/Μετακινήσεων

Σταθόπουλος Κ., Τμήμα Λογιστηρίου

 

Τεχνικό Προσωπικό

Ζέρβα-Τσάλτα Μ., Φροντιστής καθαριότητας εργαστηρίων

Μάλλιαρης Χ., Ηλεκτρονικός

Παυλοπούλου Α., Φροντιστής καθαριότητας εργαστηρίων

Σιώκας Σ., Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας, Ηλεκτρολόγος-Χημικός Μηχανικός

Τραγουλιάς Κ., Μηχανουργός

Τσεκούρας Δ., Τεχνικός

 

Προσωπικό Κέντρου Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Αποστολόπουλος Ι., Τεχνικός Λογισμικού

Μπαρτζελάς Β., Τεχνικός Υπολογιστικών Συστημάτων