Βιβλιοθήκη, Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό

Διοικητικό Προσωπικό

Αλεξόπουλος Ι. , Μισθοδοσία, Ερευνητικά Έργα

Μπόμπα Κ., Υπεύθυνη Προγραμμάτων

Καλιαμβάκου Μ. , Λογιστήριο, Προμήθειες, Πωλήσεις

Κοσμάτου Α. , Γραμματέας, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων

Περιβολάρη Μ., Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης

Σταθόπουλος Κ., Τμήμα Λογιστηρίου

Σπηλιώτη, Κ., Administration and project support/travel

Βέργη Π. , Προϊσταμένη Διοικητικού Τμήματος – Υπεύθυνη Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Μετακινήσεων

Ζαχαροπούλου Κ. , Γραμματεία Ερευνητών – Ομάδων Εργασίας

 

Τεχνικό Προσωπικό

Σιώκας Σ. , Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας, Ηλεκτρολόγος-Χημικός Μηχανικός

Μάλλιαρης Χ. , Ηλεκτρονικός

Παυλοπούλου Α. , Φροντιστής καθαριότητας εργαστηρίων

Τραγουλιάς Κ.

Τσεκούρας Δ. , Τεχνικός

Ζέρβα-Τσάλτα Μ. , Φροντιστής καθαριότητας εργαστηρίων

 

Προσωπικό Κέντρου Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Μπαρτζελάς Β. , Τεχνικός Υπολογιστικών Συστημάτων