Δομή

Δομή

Το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής βρίσκεται στο Πλατάνι Αχαΐας και διαθέτει τις δικές του κτηριακές εγκαταστάσεις και υποδομές για να φιλοξενεί και να υποστηρίζει τις ερευνητικές του μονάδες. Διαθέτει άρτια οργανωμένες διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες, οι οποίες συνεργάζονται με τα αντίστοιχα τμήματα της Κεντρικής Διοίκησης του ΙΤΕ σε όλους τους τομείς. Η εσωτερική δομή του Ινστιτούτου φαίνεται σχηματικά παρακάτω:

 • ΔΣ του ΙΤΕ
  • ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ | Διευθυντής | Αναπληρωτής Διευθυντής και Επιστημονικό Συμβούλιο
   • Διοικητικό Τμήμα
   • Οικονομικό Τμήμα
   • Βιβλιοθήκη
   • Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
   • Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
   • Κέντρο Πληροφορικής και Επικοινωνίας
   • Ερευνα και ανάπτυξη
    • Γραμματεία Έρευνας
    • Άξονες Έρευνας και Ανάπτυξης (Νανοτεχνολογία και Προηγμένα Υλικά, Ενέργεια και Περιβάλλον, Βιοεπιστήμες και Βιοτεχνολογία)
    • Εργαστήρια:
     • Ανόργανων υλικών
     • Πολυμερικών υλικών
     • Σύνθετων και νανοδομημένων υλικών
     • Πορωδών υλικών και φαινόμενων μεταφοράς
     • Υπολογιστικής επιστήμης και διεργασιών υλικών
     • Βιολογικής μηχανικής και βιολογίας συστημάτων
     • Βιοϊατρικής επιστήμης και τεχνολογίας
     • Τεχνολογίας κατάλυσης και υδρογόνου
     • Ηλεκτροχημείας και κυψελών καυσίμου
     • Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
     • Περιβαλλοντικής επιστήμης και τεχνολογίας
     • Μελετών ατμοσφαιρικής ποιότητας
     • Φυσικοχημείας και υλικών
     • Φασματοσκοπίας δόνησης και λέιζερ
     • Ακτίνων X και μικροσκοπίας
     • Επιφανειακής ανάλυσης
     • Προηγμένων υλικών και δομών για αεροδιαστημικές εφαρμογές
    • Μηχανουργείο και Εργαστήριο Ηλεκτρονικών
    • Υπηρεσίες Έρευνας και Ανάπτυξης
    • Θεματικά Κέντρα:
     • Κέντρο Γραφενίου
     • Κέντρο Μελέτης Ποιότητας Αέρα και Κλιματικής Αλλαγής

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ