Επίτευγμα

ERC grants to study the production, physicochemical evolution and impacts of atmospheric particulate matter on air quality and climate change.

ERC grants to study the production, physicochemical evolution and impacts of atmospheric particulate matter on air quality and climate change.

Ο καθ. Αθανάσιος Νένες (αριστερά), o Δρ. Νικόλαος Σηφάκης, Υπεύθυνος Γεωεπιστημών στον Εκτελεστικό Οργανισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERCEA) (μέση) και ο καθ. Σπύρος Πανδής (δεξιά) στο εργαστήριο καύσης που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή εκπομπών καύσης βιομάζας. Στη συνέχεια, οι εκπομπές μεταφέρονται στον Θάλαμο Προσομοίωσης του C-STACC.


Two ERC grants (an Advanced Researcher and a Consolidator Grant) were obtained to study the production, physicochemical evolution and impacts of atmospheric particulate matter on air quality and climate change. The properties and impacts of biomass burning particles are currently studied. The infrastructure that was established using ERC and other funding sources has further upgraded ICE-HT as a go-to place for environmental chamber research.

Ερευνητικά Πεδία: