Νέα

Κατηγορία: Νέα Έργα

Χρηματοδοτούμενες υπηρεσίες προς τη Βιομηχανία και ΜΜΕ

Χρηματοδοτούμενες υπηρεσίες προς τη Βιομηχανία και ΜΜΕ


Το ΙΤΕ/IEXMH συμμετέχει στο έργο H2020 INNOMEM που καλωσορίζει αιτήσεις από τη βιομηχανία και τις ΜΜΕ για έρευνα και τεχνικές υπηρεσίες στον τομέα των μεμβρανών.

Μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων, τα έργα που θα επιλεγούν θα υλοποιηθούν από συνεργάτες INNOMEM που ειδικεύονται στον σχετικό τομέα, χωρίς κόστος για τον αιτούντα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

ή από τον Δρ. Βασίλη Μπουργανό (PI για το ΙΤΕ)
e-mail: vbur@iceht.forth.gr
Προσωπική ιστοσελίδα: https://www.iceht.forth.gr/en/people/vasilis-burganos