Εκλογή Ερευνητή του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ ως Προέδρου Διεθνούς Επιστημονικού Οργανισμού

Ο κ. Βασίλης Γρηγορίου, Κύριος Ερευνητής του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ εκλέχτηκε Πρόεδρος της Society for Applied Spectroscopy (SAS) για το έτος 2001.
Διαβάστε Περισσότερα

Ο καθ. Γ. Στεφανόπουλος, Επίτιμο Συνδεδεμένο Μέλος του ΙΤΕ, εκλέχτηκε μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Μηχανικής των ΗΠΑ.

Ο καθ. Γ. Στεφανόπουλος (Dept. of Chem. Eng., MIT και Honorary Fellow of FORTH) εκλέχτηκε πρόσφατα μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Μηχανικής των ΗΠΑ.
Διαβάστε Περισσότερα

Ερευνητής του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ ως Ειδικός Εκδότης έκτακτου τεύχους επιστημονικού περιοδικού

Μόλις εμφανίσθηκε το 3ο τεύχος του 24ου τόμου του επιστημονικού περιοδικού MRS Bulletin, το οποίο και είναι ειδικά αφιερωμένο στις Μεμβράνες και τις Διεργασίες μέσω...
Διαβάστε Περισσότερα

Ερευνητής του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ μέλος του Εκδοτικού Συμβουλίου του επιστημονικού περιοδικού “Green Chemistry”

H Royal Society of Chemistry της Μεγάλης Βρετανίας άρχισε την έκδοση ενός νέου επιστημονικού περιοδικού με τον τίτλο "Green Chemistry". Το νέο περιοδικό έχει ως...
Διαβάστε Περισσότερα

Το εκδοτικό γραφείο του επιστημονικού περιοδικού “Advanced Composites Letters” μεταφέρθηκε στο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οι Επίτροποι (Trustees) και η Εταιρεία Έκδοσης του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Advanced Composites Letters παραχώρησαν άδεια από 1/1/99 στον Διευθυντή Εκδόσεως (Editor-in-Chief) του περιοδικού κ....
Διαβάστε Περισσότερα