Mια θέση μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου “AEROSERS”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ1ΞΒ469ΗΚΥ-ΤΣΦ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/9/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 5/10/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: ΨΩΑ2469ΗΚΥ-ΕΜ2)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 10/10/2023