Mια θέση μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας στο πλαίσιο του έργου “AEROSERS”


Προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΨΟ9469ΗΚΥ-ΧΣΜ)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 25/9/2023

Καταληκτική Ημερομηνία: 5/10/2023

Αποτελέσματα αξιολόγησης: (ΑΔΑ: 6Κ7Ψ469ΗΚΥ-Ω6Θ)

Ημερομηνία Ανάρτησης Αξιολόγησης: 11/10/2023