Νέα

Κατηγορία: Γενικές Ανακοινώσεις

2ο Διεθνές Workshop του Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) “Nanomedicines for Drug Delivery (NANOMED)”, Πάτρα, 8-10 Ιουλίου 2019


Το χρονικό διάστημα 8-10 Ιουλίου 2019 φιλοξενήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Ινστιτούτου ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ το «2nd Workshop – Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) Nanomedicines for Drug Delivery (NANOMED)». Το Workshop συνδιοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ (Καθηγητές Σοφία Αντιμησιάρη και Παύλος Κλεπετσάνης, σμΔΕΠ του ΙΕΧΜΗ) και ήταν τμήμα του Θερινού σχολείου (2nd NANOMED Summer School) που έγινε μεταξύ 1-12 Ιουλίου στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Συμμετείχαν οι φοιτητές του EMJMD ΝΑΝOMED, 29 φοιτητές από 25 χώρες, ενώ οι 95 συνολικά σύνεδροι προέρχονταν από 30 διαφορετικές χώρες. Στο workshop είχαν προγραμματισθεί 12 προσκεκλημένες ομιλίες από διεθνούς φήμης επιστήμονες σε επιστημονικά θέματα αιχμής, καθώς και παρουσιάσεις 14 ερευνητικών εργασιών των τελειόφοιτων ερευνητών του NANOMED (ως προφορικές ανακοινώσεις) και 25 ερευνητικές εργασίες (ως αναρτημένες εργασίες) από φοιτητές του EMJMD NANOMED και από υποψηφίους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες-ερευνητές από διάφορα Πανεπιστήμια. Το αναλυτικό πρόγραμμα μπορεί να αναζητηθεί στον ιστότοπο του Workshop.

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου περιελάμβαναν: (i) Ανάπτυξη στοχευμένων νανοσυστημάτων χορήγησης φαρμάκων ή/και διαγνωστικών, με εφαρμογές στην Ιατρική ακριβείας, (ii) Νέα συστήματα χορήγησης θεραπευτικών για επίλυση ιατρικών αναγκών, (iii) Προηγμένες μεθοδολογίες για χαρακτηρισμό συστημάτων χορήγησης, καθώς και (iv) Νανοτεχνολογίες για βιο-αισθητήρες ή διαγνωστικά. Στην ιστοσελίδα του NANOMED είναι διαθέσιμα περισσότερα στοιχεία για το EMJMD NANOMED.