Νέα

Κατηγορία: Γενικές Ανακοινώσεις

1η Υβριδική Συνάντηση του Δικτύου Επιτροπών Ισότητας & Καταπολέμησης των Διακρίσεων Ερευνητικών Κέντρων

1η Υβριδική Συνάντηση του Δικτύου Επιτροπών Ισότητας & Καταπολέμησης των Διακρίσεων Ερευνητικών Κέντρων


Το Δίκτυο Επιτροπών Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων (ΕΙΦΚΔ) Ερευνητικών Κέντρων διοργάνωσε την 1η υβριδική του συνάντηση στις 30 Ιουνίου 2023 στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), συζητώντας τους στόχους και τα άμεσα σχέδια των ομάδων εργασίας του Δικτύου. Το Δίκτυο ιδρύθηκε το 2022 και τα πρώτα 2 χρόνια συντονίζεται από την Εκπρόσωπο της ΕΙΦΚΔ του ΙΤΕ GEADC, Δρ Μαρία Κλάπα, Διευθύντρια Ερευνών στο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.