Νέα

Κατηγορία: Διακρίσεις

1η θέση στον Διαγωνισμό ESA ‘FLY your THESIS’ 2016. Η ESA Parabolic flight campaign πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2017. “Behavior of Photopolymer Fiber Composite Structures in Microgravity (deployment, polymerization and characterization)”