Νέα

Κατηγορία: Νέα Έργα

Χρηματοδότηση τεσσάρων έργων Ε&TΑ για κελιά καυσίμου και παραγωγή υδρογόνου

Χρηματοδότηση τεσσάρων έργων Ε&TΑ για κελιά καυσίμου και παραγωγή υδρογόνου


Σημαντική επιτυχία για το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ: Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τεσσάρων ερευνητικών έργων για κελιά καυσίμου και παραγωγή υδρογόνου

Μια σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση για το Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) αποτελεί η πρόσφατη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τεσσάρων (4) προτάσεων ερευνητικών έργων στην περιοχή των κελιών καυσίμου και της παραγωγής υδρογόνου που εστιάζει την έρευνά της μεγάλη ομάδα ερευνητών του ΙΕΧΜΗ.

Τα ερευνητικά αυτά έργα συνολικής επιχορήγησης 6.368.606 Euro άρχισαν τον Ιανουάριο του 2010 και είναι τα ακόλουθα:

Στα ως άνω προγράμματα συμμετέχουν φορείς από Ελλάδα, Γερμανία, Ελβετία, Ισπανία, Γαλλία, Τσεχία, Πολωνία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία και Βουλγαρία.

Τα κελιά καυσίμου είναι συσκευές για την ηλεκτροχημική μετατροπή της ενέργειας, μετατρέποντας υδρογόνο και οξυγόνο σε νερό και παράγοντας ταυτόχρονα ηλεκτρισμό (συνεχές ρεύμα) και θερμότητα. Διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τα υλικά που χρησιμοποιούνται ως ηλεκτρολύτες. Τα κελιά καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη (SOFC) και κελιά καυσίμου με πολυμερικές μεμβράνες (PEMFC) θεωρούνται τα πλέον κατάλληλα για εμπορική εκμετάλλευση.

Κελιά καυσίμου υψηλής θερμοκρασίας με πολυμερικές μεμβράνες (HTPEMFC)
Η σημαντικότερη συνεισφορά του ΙΕΧΜΗ στην τεχνολογία κελιών καυσίμου με πολυμερικές μεμβράνες βασίζεται στην ανάπτυξη ενός νέου πολυμερικού ηλεκτρολύτη που λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες (περίπου 200oC) και κάτω από υψηλή συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα (έως και 2%) και έχει πολύ σταθερή δομή ακόμα και κάτω από έντονα οξειδωτικές συνθήκες. Το υλικό αυτό ενσωματώθηκε σε διάταξη μεμβράνης ηλεκτρολύτη (Membrane Electrode Assembly, MEA) και αυτή τη στιγμή αποτελεί μια από τις δύο διατάξεις τελευταίας τεχνολογίας που λειτουργούν σε υψηλές θερμοκρασίες παγκοσμίως. Με βάση αυτή τη νέα τεχνολογία, το 2005 ιδρύθηκε η εταιρεία τεχνοβλαστός ADVENT Technologies SA με τη συμμετοχή του ΙΕΧΜΗ, η οποία βελτιστοποίησε την διάταξη σε προϊόν, το οποίο είναι πλέον εμπορικά διαθέσιμο. Αντικείμενο των ερευνητικών έργων είναι η βελτίωση των ιδιοτήτων της πολυμερικής μεμβράνης ώστε να έχει καλές μηχανικές ιδιότητες, χημική, θερμική και οξειδωτική σταθερότητα, υψηλή ιοντική αγωγιμότητα, ηλεκτρονιακή μόνωση και χαμηλό κόστος. Η διεπιστημονική συνεργασία αποσκοπεί στην ηλεκτροχημική μελέτη των ΜΕΑ (συνδυασμός μεμβράνης / ηλεκτρολύτη με τα ηλεκτρόδια) υψηλής θερμοκρασίαςγια την κατασκευή τόσο μοναδιαίων κελιών όσο και συστοιχιών (Fuel Cell Stacks) και τη μελέτη της συμπεριφοράς και απόδοσης των κελιών / συστοιχιών.

Κελιά Καυσίμου Στερεού Ηλεκτρολύτη (SOFC)
Η ερευνητική ομάδα του ΙΕΧΜΗ είναι ενεργή στην έρευνα των κελιών καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη από την ίδρυση του Ινστιτούτου τo 1984. Μια από τις σημαντικότερες συνεισφορές της ερευνητικής ομάδας του ΙΕΧΜΗ αποτελεί η ανάπτυξη ηλεκτροδίων ανόδου βασισμένων σε νικέλιο, που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στον άνθρακα, έτσι ώστε η εσωτερική αναμόρφωση μεθανίου ή φυσικού αερίου με ατμό μπορεί να πραγματοποιηθεί κατευθείαν στην άνοδο. Στόχος των ερευνητικών έργων είναι η ανάπτυξη νέων ηλεκτρολυτών και καταλυτών/ηλεκτροδίων για την εφαρμογή τους σε κελιά καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη, που λειτουργούν στο θερμοκρασιακό εύρος 600 – 850°C και είναι ανθεκτικά στην εναπόθεση άνθρακα (αιθάλης) και στην παρουσία υδρόθειου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον:

Δρ. Στέλιο Νεοφυτίδη
Διευθυντή Ερευνών ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
Τηλ.: 2610 965 265, Fax: 2610 965 223
e-mail: neoph@iceht.forth.gr

Ερευνητικά Πεδία: