Νέα

Κατηγορία: Γενικές Ανακοινώσεις

Το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ θρηνεί την ξαφνική απώλεια του Παύλου Κλεπετσάνη

Το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ θρηνεί την ξαφνική απώλεια του Παύλου Κλεπετσάνη


Το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ θρηνεί την ξαφνική απώλεια του Παύλου Κλεπετσάνη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών και Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ. Ο Παύλος είχε στενή σχέση με το Ινστιτούτο από την αρχή της επιστημονικής του σταδιοδρομίας ως μεταπτυχιακός υπότροφος κατά τη διάρκεια της διδακτορικής του διατριβής την οποία ολοκλήρωσε το 1991 και στη συνέχεια ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο μεταξύ 1993-1996. Από το 1997 έως σήμερα είναι αδιάλειπτα Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ του Ινστιτούτου συμβάλλοντας με τη σειρά του στην πρόοδο του κλάδου. Έχει συμμετάσχει ενεργά στις δραστηριότητές μας ως μέλος διαφόρων Ομάδων Εργασίας και Επιτροπών με ιδιαίτερη αναφορά σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια εργαστηρίων. Όλοι έχουν να πουν έναν καλό λόγο για την ποιότητά του ως επιστήμονα και ανθρώπου και τον εξαιρετικό χαρακτήρα του. Ήταν πάντα εκεί για να βοηθήσει όποτε υπήρχε ανάγκη.

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και σε όλους τους οικείους του.