Νέα

Κατηγορία: Επιστημονικά Νέα, Διακρίσεις

Το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ είναι στην 3η θέση κατάταξης στην έρευνα σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με το SIR World Report 2011

Το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ είναι στην 3η θέση κατάταξης στην έρευνα σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με το SIR World Report 2011


Το SCImago Research Group δημοσίευσε το SCImago Institutions Rankings (SIR) World Report 2011, την ευρύτατης κάλυψης παγκόσμια κατάταξη που δείχνει την ερευνητική δραστηριότητα 3042 πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων παγκοσμίως. Η κατάταξη βασίζεται σε ποσοτικά στοιχεία παραπομπών και δημοσιεύσεων της βάσης δεδομένων Scopus και δείχνει βιβλιομετρικούς δείκτες που αποκαλύπτουν κάποιες από τις κύριες διαστάσεις της απόδοσης της έρευνας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το SIR World Report 2011 περιλαμβάνει κατάταξη με βάση την Κανονικοποιημένη Απήχηση (Normalized Impact) και δείχνει τη θέση κάθε οργανισμού σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με αυτήν την κατάταξη το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ βρίσκεται στη 915η θέση παγκοσμίως (σε σύνολο 3042 οργανισμών, δηλαδή, στο 30% και, ως εκ τούτου, πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο) και σε εθνικό επίπεδο το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ είναι στην 3η θέση (μετά το ΙΗΔΛ που βρίσκεται στην 1η θέση, και το ΙΤΕ, ως σύνολο, που βρίσκεται στη 2η θέση).