Νέα

Κατηγορία: Γενικές Ανακοινώσεις

Το ερευνητικό έργο PyroTRACΗ επισημαίνεται στην ετήσια έκθεση του ERC 2022

Το ερευνητικό έργο PyroTRACΗ επισημαίνεται στην ετήσια έκθεση του ERC 2022


Το ερευνητικό έργο ERC PyroTRACH έχει επιλεγεί για να επισημανθεί στην ετήσια έκθεση του ERC 2022. Το έργο φιλοξενείται από το Κέντρο Μελετών Ποιότητας Αέρα και Κλιματικής Αλλαγής (C-STACC) του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) στην Πάτρα. Συντονιστής του έργου είναι ο καθηγητής Αθανάσιος Νένες, συν-συντονιστής του C-STACC,  Αντεπιστέλλων Ερευνητής του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικών Διεργασιών και των Επιπτώσεων τους (LAPI) στην École Polytechnique Fédérale de Lausanne.

Σύνοψη της ανακοίνωσης

Παραμένει ο καπνός στην ατμόσφαιρα, επιταχύνοντας πιθανώς την κλιματική αλλαγή; Ο καπνός γίνεται πιο τοξικός με την πάροδο του χρόνου; Αν και είναι γνωστό ότι συμβάλλει στην ατμοσφαιρική ρύπανση, ο ακριβής αντίκτυπος της καύσης σωματιδίων βιομάζας είναι ακόμα ασαφής λόγω της δυσκολίας εντοπισμού τους από τη στιγμή που μεταφερθεί στον αέρα. Ο Αθανάσιος Νένες ανέπτυξε νέους χημικούς δείκτες με ατμοσφαιρική διάρκεια ζωής που υπερβαίνει τον τρέχοντα περιορισμό της ημέρας, ανακαλύπτοντας ότι η ταχεία οξείδωση του καπνού μπορεί να συμβεί και τη νύχτα παρουσία NOx και όζοντος. Η αποσαφήνιση της εξέλιξης των ιδιοτήτων καύσης βιομάζας παρέχει μια άνευ προηγουμένου κατανόηση των επιπτώσεών της στο κλίμα και τη δημόσια υγεία. Με τις πυρκαγιές να αυξάνονται σε ένταση και συχνότητα σε όλο τον κόσμο και να επικρατεί η καύση ξύλου, η επιστήμη των αερολυμάτων δεν ήταν ποτέ τόσο σημαντική. Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά Πεδία: