Νέα

Κατηγορία: Διακρίσεις

Ερευνητής του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ ως Ειδικός Εκδότης έκτακτου τεύχους επιστημονικού περιοδικού


Μόλις εμφανίσθηκε το 3ο τεύχος του 24ου τόμου του επιστημονικού περιοδικού MRS Bulletin, το οποίο και είναι ειδικά αφιερωμένο στις Μεμβράνες και τις Διεργασίες μέσω Μεμβρανών (Membrane and Membrane Processes). Ειδικός Εκδότης αυτού του τεύχους ήταν ο Ερευνητής του ΙΕΧΜΗ, Βασίλης Μπουργανός.

Δύο από τις επτά δημοσιεύσεις του τεύχους ανήκουν σε Ερευνητές του ΙΕΧΜΗ.

Το MRS Bulletin είναι το βασικό επιστημονικό περιοδικό του Materials Research Society.