Νέα

Κατηγορία: Διακρίσεις

Το εκδοτικό γραφείο του επιστημονικού περιοδικού “Advanced Composites Letters” μεταφέρθηκε στο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ


Οι Επίτροποι (Trustees) και η Εταιρεία Έκδοσης του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Advanced Composites Letters παραχώρησαν άδεια από 1/1/99 στον Διευθυντή Εκδόσεως (Editor-in-Chief) του περιοδικού κ. Κ. Γαλιώτη, Ερευνητή του ΙΕΧΜΗ, να μεταφέρει το εκδοτικό γραφείο του περιοδικού από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου στο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ. Έτσι όλα τα τεύχη που έχουν εκδοθεί το τρέχον έτος φέρουν την διεύθυνση του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ στο εξώφυλλο.

Το περιοδικό περιλαμβάνεται σε όλες τις μεγάλες διεθνείς βάσεις δεδομένων όπως στην Science Database, κλπ.