Νέα

Κατηγορία: Γενικές Ανακοινώσεις

Συμμετοχή ITE/IEXMH στην 5η έκθεση μεταφοράς τεχνογνωσίας Patras IQ, Αθλητικό Κέντρο «Δ. Τόφαλος»

Συμμετοχή ITE/IEXMH στην 5<sup>η</sup> έκθεση μεταφοράς τεχνογνωσίας Patras IQ, Αθλητικό Κέντρο «Δ. Τόφαλος»


Το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) συμμετείχε στην 5η έκθεση μεταφοράς τεχνογνωσίας Patras IQ, που πραγματοποιήθηκε στο Αθλητικό Κέντρο «Δ. Τόφαλος» από τις 27 έως και τις 29 Απριλίου 2018. Σε ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης του Ινστιτούτου προβάλλοντας πρόσφατα τεχνολογικά επιτεύγματα με έμφαση στις παρακάτω τέσσερις εφαρμογές:

  • Συστοιχία ηλεκτρόλυσης Η2Ο υπό υψηλή πίεση: Το έκθεμα αφορά σε ένα συμπιεστή μικρού μεγέθους & βάρους, για την παραγωγή καθαρού υδρογόνου και οξυγόνου σε συνθήκες υψηλής πίεσης (80 bar), για διαστημικές & επίγειες εφαρμογές.  Η ερευνητική εργασία χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, (European Space Agency: ESA)  στο πλαίσιο του συμβολαίου “Development of a Closed Loop Regenerative HT PEM Fuel Cell System” (2014 – 2019).

 

  • Καθαρισμός έντονα ρυπασμένων εδαφών με ψυχρό πλάσμα: Αφορά έναν αντιδραστήρα πλάσματος για την πλήρη, γρήγορη και φθηνή καταστροφή ακόμα και των πλέον ανθεκτικών ρύπων του υπεδάφους. Η ερευνητική εργασία χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στα πλαίσια του Έργου «Απορρύπανση εδαφών με τεχνολογίες εκκένωσης πλάσματος – SOIL PLASMA» (2012-2105) και της απονεμήθηκε το 2ο Βραβείο Εφαρμοσμένης Έρευνας (23/2/2016) στον 3ο Διαγωνισμό Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας “Η Ελλάδα Καινοτομεί” που διοργάνωσε ο ΣΕΒ και η Eurobank.

 

  • Πιστοποίηση ποιότητας καλλιέργειας & προϊόντος με μεταβολομική & συστημική βιολογία: Συστημική Αγροβιοτεχνολογία: Αφορά στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών βιομοριακής ανάλυσης υψηλής-απόδοσης και συγκεκριμένα της μεταβολομικής σε συνδυασμό με υπολογιστικές μεθόδους βιοπληροφορικής και συστημικής βιολογίας για την προτυποποίηση της ποιότητας της φυτικής παραγωγής, τον έγκαιρο και αξιόπιστο προσδιορισμό καταπονήσεων για τον σχεδιασμό μεθόδων αντιμετώπισής τους & τη βελτίωση της ποιότητας του αγροτικού προϊόντος. Η μέθοδολογία του ΙΕΧΜΗ έχει εφαρμοστεί σε καλλιέργειες ντομάτας σε εμπορικό θερμοκήπιο στο πλαίσιο εθνικών προγραμμάτων.

 

  • Ελαφρά, Ευέλικτα, Ευφυή Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα για Υπηρεσίες Προστασίας του Πολίτη: Στόχος του προγράμματος είναι η Ανάπτυξη ευέλικτων & ελαφρών κλωστοϋφαντουργικών πάνελ ανθεκτικών σε βαλλιστικά τεστ ή/και μαχαίρι, οι μειωμένες απαιτήσεις συντήρησης, η αύξηση της ευαισθητο/προειδοποίησης, η άνεση και η αποδοχή από τους χρήστες και η υλοποίηση και αξιολόγηση των πρωτοτύπων.

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων το περίπτερο το επισκέφτηκαν ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κ. Νίκος Παππάς, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Εθνικού Συμβούλιου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ), ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κ. Απόστολος Κατσιφάρας και διάφοροι τοπικοί και εθνικοί φορείς.

Στην κεντρική εκδήλωση του Πανεπιστήμιο Πατρών, η οποία πραγματοποιήθηκε  το Σάββατο 28 Απριλίου με θέμα «Από την ιδέα και το εργαστήριο στο καινοτόμο προϊόν», ο Διευθυντής του ΙΕΧΜΗ, κ. Βασίλειος Μπουργανός παρουσίασε τις δράσεις του και τα πρόσφατα τεχνολογικά επιτεύγματά του ινστιτούτου.