Νέα

Κατηγορία: Γενικές Ανακοινώσεις

Συμμετοχή του ΙΕΧΜΗ στο Φόρουμ Διαβούλευσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Ευρωπαϊκού Τομέα Άμυνας και Ασφάλειας, στο ΙΤΕ, 10-11 Απριλίου, 2024

Συμμετοχή του ΙΕΧΜΗ στο Φόρουμ Διαβούλευσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Ευρωπαϊκού Τομέα Άμυνας και Ασφάλειας, στο ΙΤΕ, 10-11 Απριλίου, 2024


Το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής συμμετείχε με τον Διευθυντή Ερευνών, Στέλιο Νεοφυτίδη, στο Φόρουμ διαβούλευσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Τομέα Άμυνας και Ασφάλειας (European Defence Agency),  μια πρωτοβουλία της ΕΕ που διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας με στόχο να υποστηρίξει τα Υπουργεία Άμυνας της ΕΕ, στο θέμα της ενεργειακής μετάβασης προς ανθεκτικά και βιώσιμα ενεργειακά μοντέλα. Στη συνάντηση συμμετείχαν περισσότερα από 30 μέλη της ομάδας εργασίας WG3 για την Προστασία Κρίσιμων Ενεργειακών Υποδομών, και της Διατομεακής Ομάδας (TWG), που ασχολείται επίσης με θέματα ενεργειακής διαχείρισης, τεχνολογιών και έρευνας, και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπου ο Δρ. Σ. Νεοφυτίδης παρουσίασε την έρευνα που πραγματοποιείται στο ινστιτούτο πάνω στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 10-11 Απριλίου στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο, Κρήτης.

Ερευνητικά Πεδία: