Νέα

Κατηγορία: Διακρίσεις

Παρουσίαση του Κέντρου Γραφενίου του ΙΤΕ στο περιοδικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Παρουσίαση του Κέντρου Γραφενίου του ΙΤΕ στο περιοδικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου


Στο περιοδικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου “Parliament Magazine” (τεύχος 381, 16 Δεκεμβρίου 2013), που είναι αφιερωμένο στην Ελληνική Προεδρία, γίνεται ειδική αναφορά (σελ. 56) στο «Κέντρο Γραφενίου του ΙΤΕ» και στις σχετικές ερευνητικές δραστηριότητες στο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ στην Πάτρα.