Νέα

Κατηγορία: Διακρίσεις

Ο καθ. Νίκος Καραμάνος εξελέγη Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας (ΕΕΒΜΒ)

Ο καθ. Νίκος Καραμάνος εξελέγη Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας (ΕΕΒΜΒ)


Ο Νίκος Καραμάνος, Καθηγητής Βιοχημείας του Πανεπιστημίου Πατρών και Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ), εξελέγη Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας (ΕΕΒΜΒ). Η εκλογή του αποτελεί σημαντική διάκριση για την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της Πάτρας.