Νέα

Κατηγορία: Νέα Έργα, Διακρίσεις

Ο Καθ. Αθ. Νένες επιβραβεύεται με ERC Consolidator Grant

Ο Καθ. Αθ. Νένες επιβραβεύεται με ERC Consolidator Grant


Ο Δρ. Αθανάσιος Νένες, Καθηγητής στο Georgia Institute of Technology, USA (και τώρα, EPFL, Switzerland) και Αντεπιστέλλων Ερευνητής του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ επιβραβεύεται με ERC Consolidator Grant με τίτλο”Pyrogenic TRansformations Affecting Climate and Health (PyroTRACH)” και φορέα υποδοχής το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά Πεδία: