Νέα

Κατηγορία: Επιστημονικά Νέα

Οι πυρκαγιές στο σταυροδρόμι της κρίσης στην δημόσια υγεία και του κλίματος

Οι πυρκαγιές στο σταυροδρόμι της κρίσης στην δημόσια υγεία και του κλίματος


Ο καπνός από πυρκαγιές και καύση βιομάζας μπορεί να παραμείνει στην ατμόσφαιρα για εβδομάδες, ταξιδεύοντας χιλιάδες χιλιόμετρα – επηρεάζοντας το κλίμα και βλάπτοντας την υγεία πληθυσμών και οικοσυστημάτων πολύ μακριά από την πηγή του. Η κλιματική κρίση αυξάνει τη συχνότητα, την ένταση και τις επιπτώσεις των πυρκαγιών σε παγκόσμιο επίπεδο πια, που με τη σειρά της επιταχύνει την κλιματική αλλαγή και δημιουργεί κρίση στη δημόσια υγεία και στα οικοσυστήματα. Η αρθρογράφος του Weather Channel Ally Hirschlag έγραψε σχετικό άρθρο στο BBC και ανέδειξε σε συνέντευξη του συνεργαζόμενου ερευνητή του ITE/IEXMH καθ. Αθανάσιου Νένε την έρευνα στο πλαίσιο του ERC προγράμματος PyroTRACH, που εκπονείται στο Ινστιτούτο και στο Κέντρο για την Μελέτη της Ποιότητας του Αέρα και την Κλιματική Αλλαγή (C-STACC).

Ερευνητικά Πεδία: