Νέα

Κατηγορία: Γενικές Ανακοινώσεις

Μνημόνιο συνεργασίας για μεταφορά τεχνολογίας και προώθηση της καινοτομίας – «ΥΠΑΤΙΑ»

Μνημόνιο συνεργασίας για μεταφορά τεχνολογίας και προώθηση της καινοτομίας – «ΥΠΑΤΙΑ»


Το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ISIS), το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) «Διόφαντος», το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμφώνησαν να αναπτύξουν συνεργασία και κοινές δράσεις με στόχο την προώθηση της μεταφοράς τεχνολογίας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, όπως ανταλλαγή καλών πρακτικών, κοινές δραστηριότητες δικτύωσης με τον ιδιωτικό τομέα, κοινές παρουσιάσεις σε συμπόσια/εκθέσεις καινοτομίας κ.λπ. Η εκδήλωση υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας Καινοτομίας Επιχειρηματικής Σύμπραξης «ΥΠΑΤΙΑ» πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Αίθουσα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών στις 20/12/22. Το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ εκπροσωπήθηκε από τον Διευθυντή Β. Μπουργανό. (Φωτογραφία: Παν. Πατρών)