Νέα

Κατηγορία: Γενικές Ανακοινώσεις

Θερινό Σχολείο DOMUS

Θερινό Σχολείο DOMUS


Στο πλαίσιο του έργου Optimization of decentralized domestic wastewater treatment and sanitation via Constructed Wetlands, (DOMUS_CW), διοργανώθηκε το θερινό σχολείο “Summer School on Wastewater Treatment Technologies and Environmental Impact (SSWT_2019)”, στις 8-20 Ιουλίου του 2019, στην Αρχαία Ολυμπία.  Συντονιστής του έργου είναι το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθ. Γεράσιμο Λυμπεράτο, συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του Ινστιτούτου.  Στόχος του θερινού σχολείου ήταν η εκπαίδευση των φοιτητών (μεταπτυχιακού και προπτυχιακού επιπέδου) στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης στις χώρες των Βαλκανίων και της Μεσογείου, μέσω της δημιουργίας βιώσιμων υποδομών και της εξεύρεσης λύσεων στα καίρια θέματα της επεξεργασίας λυμάτων και της επαναχρησιμοποίησης του νερού, προάγοντας έτσι τις τοπικές τεχνικές δυνατότητες και διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητά τους. Μεταξύ των κορυφαίων προτεραιοτήτων του έργου είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας και ορθών πρακτικών σε άλλες Βαλκανικές χώρες, η οποία θα επιτευχθεί μέσω στοχευμένων δράσεων εκπαίδευσης, κατάρτισης και δημοσιότητας, μεταξύ αυτών και το εν λόγω σχολείο.

Στο θερινό σχολείο συμμετείχαν 20 φοιτητές (μεταπτυχιακού και προπτυχιακού επιπέδου) από την Κύπρο, την Ελλάδα και άλλες Βαλκανικές χώρες. Τα μαθήματα διδάχθηκαν από προσκεκλημένους ομιλητές υψηλού κύρους σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό των ερευνητικών φορέων που εμπλέκονται στο έργο.

Ερευνητικά Πεδία: