Νέα

Κατηγορία: Επιστημονικά Νέα, Διακρίσεις

Η Ακαδημία Αθηνών βράβευσε επιστημονική μελέτη Ερευνητών του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ


Ο κ. Γεώργιος Δάσιος, Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ και η Δρ. Φωτεινή Καριώτου (που έλαβε το διδακτορικό της από το προαναφερθέν τμήμα με ακαδημαϊκό επιβλέποντα τον καθ. Δάσιο και υποστηρίχθηκε ως μεταπτυχιακή υπότροφος από το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) τιμήθηκαν με το Βραβείο «Αρ. Πάλλα» από την Ακαδημία Αθηνών για την ακόλουθη επιστημονική δημοσίευση:

George Dassios and Fotini Kariotou, “Magnetoencephalography in ellipsoidal geometry“, J. Math. Physics, 44, No.1, 220-241, 2003.