Νέα

Κατηγορία: Γενικές Ανακοινώσεις

Ημερίδα με θέμα «Εργαλεία Χρηματοδότησης στον Αγροδιατροφικό τομέα»


Στις 2 Μαρτίου 2016 και ώρα 17:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας, έλαβε χώρα ημερίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος με συνδιοργανωτές το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, και το Πανεπιστήμιο Πατρών, με θέμα: «Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό τομέα». Η ημερίδα τελούσε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ μετείχε στο πρόγραμμα της ημερίδας με μία προφορική παρουσίαση των Δρ. Μαρία Κλάπα και Δρ. Βασιλείου Δρακόπουλου, με τίτλο «Νέες τεχνολογίες στην Αγροδιατροφή: Διεργασίες και Πιστοποίηση Ποιότητας», η οποία περιέγραψε τις δραστηριότητες του ΙΕΧΜΗ στον τομέα της Αγροδιατροφής.