Νέα

Κατηγορία: Επιστημονικά Νέα, Διακρίσεις

Επιστημονικό άρθρο του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ ψηφίστηκε ως το πλέον βαρυσήμαντο επιστημονικό άρθρο κατά το πρώτο τρίμηνο της δημοσίευσής του

Επιστημονικό άρθρο του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ ψηφίστηκε ως το πλέον βαρυσήμαντο επιστημονικό άρθρο κατά το πρώτο τρίμηνο της δημοσίευσής του

Copyright © 2011, American Chemical Society


Η πρόσφατα δημοσιευμένη εργασία του καθηγητή Γ. Ν. Παπαθεοδώρου, Διακεκριμένου Μέλους του ΙΤΕ, και των συνεργατών του, με τίτλο:

Silicate Glasses at the Ionic Limit: Alkaline-Earth Sub-Orthosilicates
by N. K. Nasikas, A. Chrissanthopoulos, N. Bouropoulos, S. Sen, and G. N. Papatheodorou,
Chem. Mater., 23 (16), pp. 3692-3697, 2011
DOI: 10.1021/cm2012582,
ημερομηνία δημοσίευσης (Web): 26 Ιουλίου 2011

ψηφίστηκε στην ιστοσελίδα ChemFeeds ως το πλέον βαρυσήμαντο επιστημονικό άρθρο κατά το πρώτο τρίμηνο της δημοσίευσής του.