Νέα

Κατηγορία: Γενικές Ανακοινώσεις

Επίσκεψη του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Μάξιμου Σενετάκη, στο Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής, (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ)

Επίσκεψη του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Μάξιμου Σενετάκη, στο Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής, (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ)


Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Μάξιμος Σενετάκης, επισκέφθηκε το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής, την Παρασκευή 19 Απριλίου, 2024 και ενημερώθηκε από τον Διευθυντή του ινστιτούτου, Δρ. Θεόφιλο Ιωαννίδη, και τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου για την πορεία του ιδρύματος, την ιστορία του, για τα πρόσφατα επιτεύγματά του καθώς και για τα μελλοντικά αναπτυξιακά του σχέδια. Επίσης, έγινε αναφορά σε προβλήματα που απασχολούν το ινστιτούτο και την ευρύτερη ερευνητική κοινότητα και άπτονται της αρμοδιότητάς του.

Twitter link