Νέα

Κατηγορία: Διακρίσεις

Εκλογή Ερευνητή του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ ως Προέδρου Διεθνούς Επιστημονικού Οργανισμού


Ο κ. Σπύρος Πανδής, Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, εκλέχτηκε Πρόεδρος της American Association for Aerosol Research.

Ερευνητικά Πεδία: