Νέα

Κατηγορία: Γενικές Ανακοινώσεις

Εκλογές για τα μέλη του ΕΣΙ και του αιρετού εκπροσώπου του ΕΤΔΠ του ΙΕΧΜΗ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εκλογές για τα  μέλη του ΕΣΙ και του αιρετού εκπροσώπου του ΕΤΔΠ του ΙΕΧΜΗ θα γίνουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024, από 09:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.

 

Η Εφορευτική Επιτροπή (ΕΦΕ) αποτελείται από τους κκ.:

Γ. Φούσκα (ΕΛΕ Β΄)

Ι. Παρθένιο (ΕΛΕ Β’)

Π. Βέργη (Μέλος ΕΤΔΠ)

 

Με αναπληρωματικά μέλη τους κκ.:

Γ. Κωνσταντινίδη (ΕΛΕ Γ’)

Λ. Σύγκελλου (Μέλος ΕΤΔΠ)

Ι. Αλεξόπουλο (Μέλος ΕΤΔΠ)

 

                                                                                                                                       Για το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

                                                                                                                                       Θ. Ιωαννίδης

                                                                                                                                       Διευθυντής