Νέα

Κατηγορία: Επιστημονικά Νέα, Διακρίσεις

Εικόνα άρθρου Ερευνητών του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ προβλήθηκε ως εξώφυλλο επιστημονικού περιοδικού

Εικόνα άρθρου Ερευνητών του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ προβλήθηκε ως εξώφυλλο επιστημονικού περιοδικού


Το επιστημονικό περιοδικό “Materials” επέλεξε ως εξώφυλλο του τεύχους του Αυγούστου 2017 (Volume 10, Issue 8) γραφικό από την κατωτέρω δημοσίευση του Δρ. Ν. Μπουρόπουλου, Αν. Καθηγητή, Τμήματος Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστημίου Πατρών & Συνεργαζόμενου Μέλους ΔΕΠ του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ,

Sagasti A., Bouropoulos N., Kouzoudis D., Panagiotopoulos A., Topoglidis E., Gutiérrez J.,
Nanostructured ZnO in a Metglas/ZnO/Hemoglobin Modified Electrode to Detect the Oxidation of the Hemoglobin Simultaneously by Cyclic Voltammetry and Magnetoelastic Resonance“,
Materials, 10(8), art. no. 849 (2017).