Νέα

Κατηγορία: Γενικές Ανακοινώσεις, Νέα Έργα

Διοργάνωση συνάντησης εταίρων του ερευνητικού προγράμματος Graphene Flagship Core 2

Διοργάνωση συνάντησης εταίρων του ερευνητικού προγράμματος Graphene Flagship Core 2


Το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) μέσω του Κέντρου Γραφενίου (FORTH Graphene Centre) διοργάνωσε την τελική συνάντηση των εταίρων του πακέτου εργασίας 14, «Σύνθετα Υλικά», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Graphene Flagship Core 2. H συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2019, στο ξενοδοχείο Royal Olympic Hotel στην Αθήνα. Συντονιστής στην εκδήλωση ήταν ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, Καθ. Κώστας Γαλιώτης και ΣμΔΕΠ του ΙΕΧΜΗ. Στη συνάντηση συμμετείχαν 10 εταιρείες και 9 ακαδημαϊκά ιδρύματα, σε σύνολο 42 συμμετεχόντων. Για τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης και για πρώτη φορά σε διοργάνωση συνάντησης εταίρων του προγράμματος, προσκλήθηκαν ομιλητές από την European Science Foundation και συνεργαζόμενα μέλη προερχόμενα από εταιρείες και βιομηχανίες, όπως η ABB, AIRBUS, Nanesa s.r.l., Leonardo Spa, BASF κ.ο.κ.