Νέα

Κατηγορία: Διακρίσεις

Προβεβλημένο άρθρο Ερευνητών του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Προβεβλημένο άρθρο Ερευνητών του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ


Ερευνητές του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ δημοσίευσαν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα ως προβεβλημένο άρθρο στο επιστημονικό περιοδικό Crystals. Ο τίτλος του άρθρου είναι:

Phosphorus Recovery from Municipal Wastewater: Brucite from MgO Hydrothermal Treatment as Magnesium Source
των Panagiota D. Natsi, Konstantinos-Anastassios Goudas and Petros G. Koutsoukos
Crystals 2023, 13(2), 208; DOI: 10.3390/cryst13020208

Αυτό το άρθρο ανήκει στα Ειδικά Τεύχη με Feature Papers on “Hybrid and Composite Crystalline Materials” 2023–2024.

Το άρθρο και το αντίστοιχο γραφικό επιλέχθηκαν να εμφανίζονται ως εξώφυλλο του τεύχους 2 του περιοδικού.