Νέα

Κατηγορία: Επιστημονικά Νέα, Διακρίσεις

Διάκριση επιστημονικού άρθρου Ερευνητών του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ σε περιοδικό υψηλής απήχησης

Διάκριση επιστημονικού άρθρου Ερευνητών του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ σε περιοδικό υψηλής απήχησης

Copyright © 2014 American Chemical Society


Στο περιοδικό Chemical Reviews (Impact Factor: 46.568), που κατατάσσεται τρίτο στον κατάλογο των επιστημονικών περιοδικών που εμφανίζονται στο Web of Science με βάση τον IF, δημοσιεύθηκε το ακόλουθο άρθρο:

Bourikas K., Kordulis C., Lycourghiotis A.,

Titanium Dioxide (Anatase and Rutile): Surface Chemistry, Liquid-Solid Interface Chemistry, and Scientific Synthesis of Supported Catalysts“,

Chemical Reviews, 114(19):9754-9823 (2014).

Eικόνα της εργασίας εμφανίζεται ως εξώφυλλο του αντίστοιχου τεύχους του περιοδικού.

Ο καθηγητής Χρήστος Κορδούλης αποτελεί Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ.