Νέα

Κατηγορία: Επιστημονικά Νέα, Διακρίσεις

Διάκριση επιστημονικού άρθρου Ερευνητή του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διάκριση επιστημονικού άρθρου Ερευνητή του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Reproduced by permission of The Royal Society of Chemistry


Ο Δρ. Θ. Ιωαννίδης, Διευθυντής Ερευνών του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, συμμετείχε στην ερευνητική ομάδα που δημοσίευσε το επιστημονικό άρθρο:

González-Castaño M., Ivanova S., Ioannides T., Centeno M.A., Odriozola J.A.,
Deep insight into Zr/Fe combination for successful Pt/CeO2/Al2O3 WGS catalyst doping“,
Catalysis Science and Technology, 7(7), 1556-1564 (2017)

που επελέγη να συμπεριληφθεί στη θεματική συλλογή 2017 Catalysis, Science and Technology Hot Articles.