Νέα

Κατηγορία: Επιστημονικά Νέα, Διακρίσεις

Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό υψηλής απήχησης εργασίας Ερευνητών του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό υψηλής απήχησης εργασίας Ερευνητών του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Copyright © 2019, Springer Nature Publishing AG


Ερευνητές του ΙΤΕ / ΙΕΧΜΗ δημοσίευσαν στο επιστημονικό περιοδικό υψηλής απήχησης Nature Communications μελέτη που επιδεικνύει τη δυνατότητα εφαρμογής τοπικού μονοαξονικού εφελκυσμού σε συνδυασμό με μικροσκοπία ατομικής δύναμης (Atomic Force Microscopy, AFM) σε θερμοκρασία δωματίου για να καταδειχθεί ο σχηματισμός πολύπλοκων μορφολογιών σε νιφάδες γραφενίου, όπως η δημιουργία ψηφιδωτών διατάξεων. Το σχετικό άρθρο έχει τίτλο:

Mosaic pattern formation in exfoliated graphene by mechanical deformation“,
Nature Comms, 10: Article number: 1572 (2019)
by Pastore Carbone M.G., Manikas A.C., Souli I., Pavlou C., and Galiotis C.

Η μελέτη αυτή ανοίγει μια περιοχή νέων εφαρμογών στον τομέα της ροής ρευστών σε νανοκλίμακα, αλλά και στις τεχνολογίες φωτοηλεκτρονικών και αισθητήρων.