Νέα

Κατηγορία: Επιστημονικά Νέα, Διακρίσεις

Βραβείο καλύτερης αναρτημένης εργασίας σε Ερευνητές του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ


H κα Γεωργία Τσώλου, μετα-διδακτορική συνεργάτιδα του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, μοιράστηκε το 1ο Βραβείο Αναρτημένης Ανακοίνωσης (Poster) στη διάρκεια του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πολυμερών (Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 2008) για την εργασία της:

“Atomistic simulation of the solubility of small gases in polyisobutelene”
(συγγραφείς: G. Tsolou, V. Mavrantzas, Z. Makrodimitri, I. Economou, R. Gani).