Νέα

Κατηγορία: Επιστημονικά Νέα, Διακρίσεις

Βραβείο καλύτερης αναρτημένης εργασίας σε Ερευνητές του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Βραβείο καλύτερης αναρτημένης εργασίας σε Ερευνητές του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ


Η αναρτημένη παρουσίαση των προπτυχιακών φοιτητριών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, που κάνουν τη διπλωματική τους στο Εργαστήριο Μεταβολικής Μηχανικής και Συστημικής Βιολογίας του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Χριστίνας Βασιλοπούλου και Μαρίας-Σωτηρίας Μάρρα, η οποία συνοδευόταν και από μια δεκασέλιδη γραπτή έκθεση, με τίτλο:

«Εφαρμογή της Μεταβολομικής στη Συστημική Ιατρική»
των Βασιλοπούλου Χ., Μάρρα Μ.-Σ., & Κλάπα Μ.,
πήρε το βραβείο καλύτερου e-poster (ένα απονέμεται) σε σύνολο 94 αναρτημένων παρουσιάσεων στο 22ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, που έλαβε χώρα στην Πάτρα από τις 13 έως 15 Μαΐου 2016 (Περισσότερες πληροφορίες).