Νέα

Κατηγορία: Επιστημονικά Νέα, Διακρίσεις

Βραβείο καλύτερης αναρτημένης εργασίας σε Ερευνητές του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ


Στον κ. Χρήστο Τσακίρογλου, Κύριο Ερευνητή του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, απονεμήθηκε το 1ο Βραβείο Αναρτημένης Ανακοίνωσης (Poster) στη διάρκεια του International Symposium of the Society of Core Analysts, August 21-25, 2005, Toronto, Canada.

Ερευνητικά Πεδία: