Νέα

Κατηγορία: Επιστημονικά Νέα, Διακρίσεις

Άρθρο από το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ προβλήθηκε στο εξώφυλλο επιστημονικού περιοδικού

Άρθρο από το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ προβλήθηκε στο εξώφυλλο επιστημονικού περιοδικού


Στο επιστημονικό περιοδικό «Molecules» χρησιμοποιήθηκε ως εξώφυλλο για το τεύχος Μαρτίου 2022 (Τόμος 27, Τεύχος 5) γραφική αναπαράσταση από την ακόλουθη δημοσίευση των Ζ. Λαδά, μεταδιδακτορικής συνεργάτιδος και Χρ. Χασάπης, επιστημονικού Συνεργάτη του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ.

Routzomani, A.; Lada, Z.G.; Angelidou, V.; P. Raptopoulou, C.; Psycharis, V.; Konidaris, K.F.; Chasapis, C.T.; Perlepes, S.P.
Confirming the Molecular Basis of the Solvent Extraction of Cadmium(II) Using 2-Pyridyl Oximes through a Synthetic Inorganic Chemistry Approach and a Proposal for More Efficient Extractants”,
Molecules,  27(5), art. No. 1619, 2022, DOI: 10.3390/molecules27051619.